A Szent László-legenda falképeinek adattára

Az adattár Magyar Zoltán : Keresztény lovagoknak oszlopa című könyve alapján készült és kevés kivétellel az 1995-ös ismereti szintet  tükrözi .  Újabb adatokat színkiemeléssel jelölök.

 

  Helység

Keletkezés időpontja 

hol  található a templomban

a ciklus állapota

            Ábrázolt                     jelenetek

                 Megjegyzés

Kivonulás

A

  Csata

B

Üldözés

C

Birkózás

D

Lefejezés

E

Pihenés

F

Bántornya (Turniąče)

róm.kat

1383 Aquila János festette

  északi hajófal

teljes sorozat

  van

  van

  

   van

 van

 van

a sorozat a László-legenda más jeleneteit is megőrizte

Bibarcfalva

ref.templom

XV.sz eleje

  északi hajófal

töredékes sorozat

  van

  van

  

   van

 van

 van

 

 

Biharremete ref.templom

XIV.sz.első fele

  északi hajófal

bemeszelve

.

 .

  volt

 

 

 

A falkép a László sírjánál játszódó jelenetet is ábrázolta

Bögöz ref.templom

XIV.sz eleje

 hajó,ny.-i és  északi fal

 

  van

  van

  

  van

  van

 

 

Csécs (Čečejovce) ref.

XIV. sz.

  északi hajófal

 feltételezett

 

  volt

 

 

 

 

 

Csetnek (©títnik) ev.

 

 

 feltételezett

 

 

 

 

 

 

 

Csíkmenaság

róm.kat

XIV-XV.sz

  északi és ny.-i hajófal egy részén

elpusztult

 

 

 

 

 

 

    2011-ben feltárás alatt

Csíkszentmihály

róm.kat

XV.sz eleje

hajó, északi fal ,  talán ny.i is 

részben feltárt,töredékes sorozat

     ??

    ??

  van

 

  van

 

..

Csütörtökhely (Spiąský ©tvrtok ) róm.kat

XIV.sz eleje

 

feltételezett

 

 

 

 

 

 

..

Dés ref.

 

 

feltételezett

 

 

 

 

 

 

 

Désakna .ref

 

 

feltételezik,hogy az elpusztult t.-ban ábrázták

 

 

 

 

 

 

 

Erdőfüle ref.

XIV. sz. második fele

  északi hajó fal

  elpusztult

 

  volt

  volt

  volt

  volt

  volt

 

Felsőlövő (Oberschützen) r.kat.

XIV. sz. 

  északi hajófal

töredékes

   

 

  van 

  van

 

.

Gelence r.kat

XIV. sz. eleje

  északi hajófal

teljes sorozat

   van

  van

  van

  van

  van

 

.

Gömörrákos (Rákoą)

róm.kat

XIV.sz.vége

hajó, északi fal, a diadalalív ny.-i oldalán is

töredékes

rossz állapot

   van

  van

  van

  van

van,de nem vehető ki

van,de nem vehető ki

 

Gutor (Hamuliakovo)

róm.kat

XV. sz

északi hajófal

teljes,viszonylag rossz állapot 

 

 

 

  van

  van

 

csak két jelenetből áll : a Thuróczy Krónika analógiája

Hárskút (Lipovnik) róm.kat

XIV-XV sz.

északi hajófal

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

 

Hátszeg

ref.templom

feltételezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoródkarácsonyfalva   északi hajófal teljes ciklus, jó állapot             2006-ban feltárva

Homoródszentlászló

feltételezés szerint volt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoródszentmárton

unit.templom

 

XIV. sz közepe

északi hajófal

 töredékes, Huszka másolatából ismerjük Elpusztult, a templomot 1888-ban lebontották

 volt **

  volt

  volt

 

   volt

 

** rendhagyó módon ábrázolva,ilyen formában csak itt találkoztunk vele

 Kakaslomnic (Vel´ká Lomnica) rom.kat.

1317 körül

északi sekrestyefal

teljes, három jelenet maradt meg

.

 

   van

   van

   van

 

 

Karaszkó (Kraskovo)

ev.templom

XIV.sz

északi hajófal

teljes

 jó állapotban 

   van

  

   van

   van

   van

   van

 

Kassa (Koąice)

róm kat templ. Szt.-Mihály -kápolna

 XIV. sz eleje

déli  oldal

 teljes; jelenleg nem látható,restaurálás folyamatban (1994-es áll.)

 

 

   van

   van

   van

 

Myskovszki Viktor rossz állapotú másolata szerint

Kisszeben (Sabinov) róm.kat

XIV. sz

feltételezett

a kápolna déli falán

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisvárda  róm.kat 

feltételezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kökös ref.templom

XIV.sz

keleti hajófal

 töredékes

  van

 van ?

 

 

  

   

feltételezhetők további részletek

Laskod 

XIV.sz eleje

déli hajófal

 töredékes 

 

 

   van

 van (fedve)

  van

   

1994-ben került elő; jobbról-balra olvasat

Liptószentandrás (Liptovský Ondrej) ev.templom

XIV.sz közepe

déli hajófal

 töredékes

 csak az eleje van feltárva

   van

  van

    ?

    ?

    ?

    ?

 

Magyarjakabfalva (Jakubovany)

 XIV-XV.sz

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Krása László-legenda-töredéket talált, egy fragmentum az eperjesi múzeumba került ( Kerny T.-infó)

 Maksa (Moacşa)

XIV.sz közepe

északi hajófal

elpusztult teljes sorozat,Huszka másolatából ismerjük

a templomot az 1890-es években lebontották

     ?

 volt

 volt

 volt

 volt

 volt

László csak herceg

 Nagykászon

XV.sz

északi hajófal

 elpusztult , 1935-ös felfedezésük után  a hajót  hamarosan lebontották

 

 

 

 

 

 

 

 Nagyvárad róm.kat. székesegyház

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necpál (Necpaly) róm.kat

XIV.sz

északi hajófal,most tetőtér

töredékes

 

 

  van

         

Ócsa ref.templ

XIV.sz eleje

északi presbitériumfal

 

 töredékes      

  van

  van

   

Oklánd  unit.templ.

XIV.sz

északi hajófal

 

 valószínüleg elpusztult             1938-ban töredékes formában találták meg

Pónik ( Póniky ) róm.kat

1478-ból

Mihály mester a szerzője

északi hajófal

 

teljes sorozat

jó állapot

 

  van

 van

 

 van

 van

  van

-két vár

-kürtösök és egy dobos a csatában

- kun feje lándzsára tűzve

Rimabánya ( Rimavská Bańa ) ev.templom

1375-ből

északi hajófal

és a diadalív nyugati felén (pihenés)

 

teljes sorozat , jó állapot (1965-ben restaurálva)

 

 van

 van

 

 van

 van

  van

-a várjelenetben búcsúztató női alak

Ruszkin (Ruskinovce) róm.kat

XIV. sz első fele

északi hajófal

1980-as években bukkantak rá            

(hasonlóság a kakaslomnici freskókkal)

Sepsibesenyő  ref.templom

XIV.sz.

északi hajófal

 

töredékes, csak Huszka másolatából ismeretes

 van

 

 van

 van

  van

  van

valószínüleg volt

 

Sepsibesenyő

ref. templom

XV.sz

déli hajófal

 

teljes sorozat,csak Huszka másolatából ismeretes

   

 volt

 volt

 volt

   

Sepsikilyén unit.templ.

XIV.sz második fele

északi hajófal

 

csak Huszka másolatából ismeretes töredékes

  ??

 van

 van

 van

 van

  ??

 

Süvéte ( ©ivetice ) róm.kat. körtemplom

XIV.sz vége

északi fal

 

 nincs telejesen feltárva      

 van

  ??

   

Svábfalva (©vábovce)  róm.kat

XIV.sz.

északi és keleti fal

 

töredékes , rossz állapot

   

 van

  van

 van

   

Szalonna ref.templom

XIV.sz

északi hajófal

 

 valószínüleg elpusztult              
Szacsva     északi hajófal 2000-ben fedezték fel   ?   ?  van   ?   ?   ?  

Székelydálya ref.templom

XIV.sz

ny.-i és északi hajófal

 

 a közelmúltban elpusztult falkép

 van

 van

 van

 van

 van

felismer-

hetetlen

 

Székelyderzs Unit.templom

    1419 

Ungi István fia, Pál mester

északi hajófal

 

teljes sorozat 

 Jó állapot

  ??

 van

 van

 van

 van

 van

 a kun sötét füstöt fúj

Székelykeresztúr

róm.kat templ.

                  1904-ben voltak még töredékek,valószínüleg megsemmisültek

Szepesdaróc (Dravce)

róm.kat

XIV.sz

                Feltételezés szerint

Szepesmindszent

( Bijacovce) róm.kat. templom

XIV.sz második fele

északi hajófal , most tetőtér

  teljes sorozat

1965-ben tárták fel és restaurálták

  ??

 van

 van

 van

 van

 van

Kun sötét füstöt fúj

-lány imádkozik az üldözéskor

kun feje lándzsára szúrva

Szentmihályfa

(Michael na Ostrove) róm.kat.templ

XIV.sz második fele

északi hajófal

töredékes

Jó, restaurált

 

  van

 

 van

 van

 van

kun feje lándzsára szúrva

a kun lelke meztelen ember képében száll el

Szlatvin ( Slatvina ) róm.kat

XIV.sz

északi hajófal

              szájhagyomány szerint feltételezett sorozat

Tapolykomlós 

( Chmel´ovec) ev.templ.

1420 körül

északi hajófal

     

  van

      a szondázások egyelőre L. és a kun lovas alakját tárták fel

Tereske róm kat

XIV.-XV.sz fordulóján

(13.-14. máshol)

északi hajófal

 

teljes sorozat 

70-es években restaurálták, de elég rossz állapot

  van

 van

 van

 van

 van

 van

kun imádkozik a lefejezés előtt

Türje ( róm.kat)

XIV.sz közepe

déli hajó-és mellékhajó

 

 teljes sorozat

  van

 

 van

 van

 van

 van

szerepel a lóról-lerántás

Váradhegyfok 

volt rom.kat. templom

XIV.sz eleje

                feltételezhető, hogy volt

Vitfalva ( Vitkovce)

Róm.kat

XIV. sz első fele

északi hajófal, keleten a pihenés

 

teljes sorozat 

Elejét olajfestékkel lefestették, a többi megfakult

---

  van

----

  van

  van

  van

A halott kun testét hollók és egy róka marcangolja, pihenés szobában, kereveten, a kun lelkét ördög viszi el, kun feje lándzsán

Vizsoly ref.templom

XIV.sz

északi hajófal

 töredékes sorozat

  van

  van

       

1944-es restaurálás nagyrészt elpusztította, átalakította

Zsegra ( ®ehra) róm.kat

XIV.sz közepe

északi hajófal

 

teljes sorozat 1638-ban átfestették ,ma rossz állapotban

  van

  van

-----

  van

  van

  van

szerepel a lóról-lerántás

Zsolna ( ®ilina ) róm.kat

XIV-XV.sz fordulója

                feltételezhetően megvan a mészréteg alatt

 

  VISSZA