Magyar Anjou Legendárium

 

 

forrás : Magyar Zoltán : Keresztény lovagoknak oszlopa  ( Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1996 )

 

A reprezentatív képeskönyv az 1330-as években Károly Róbert megrendelésére készült, s feltehetőleg az ifjú András hercegnek szánták, vallási és erkölcsi nevelését célzandó. Készítője minden bizonnyal kapcsolatban állt a bolognai könyvfestő műhellyel, s személyét egyes kutatók a király udvari festőjében, a soproni Hertul mester fiában, Megyesi Miklósban vélték megtalálni. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a kódex, amelynek ikonográfiai progjamját képzett klerikusok állíthatták össze, nem egyetlen ember munkája.

(...) László életének ilyen részletes elbeszélését másutt nem ismerjük. (...) a kódex képsora számos ponton eltér a falképek ciklusaitól, s inkább más, az udvari kultúra László-kultuszát reprezentáló, elpusztult emlékkel függ össze. A legendárium képsora rendkívül tudatosan van szerkesztve. Az események csak részben követik a kronológiát, inkább téma szerinti csoportosításban jelennek meg. “ ( Magyar Zoltán )  

 

 

 

 

 

a Vikipédia a Magyar Anjou Legendáriumról

 

 

 

a képek forrása : az Országos Széchényi Könyvtár honlapja

 

 

 
          

 

1. Szent László Fehérvárra megy

2. Szent László megkoronázása

3. Szent László a körmenetben

4. A Szent László imájára megjelenő állatok megsegítik az éhező sereget

 

 

1. A király serege felégeti a besenyők házait

2. Szent László imádkozik a templomban

3. A halott képében megjelenő ördög a Szent arcába   vágja köpenyét

4. Az ördög megüti Lászlót a ravatallal

 

 

1. A király kereszttel védekezik a démon ellen

2. Szent László harca a kunokkal

3. Szent László megsebesül

4. Szent László birkózik a kunnal, akinek lábát a lány elvágja

 

 

1. A leány lefejezi a kunt

2. Szent László megpihen a leány ölében

3. Szűz Mária meggyógyítja a király sebeit

4. A király ima közben a levegőbe emelkedik

 

 

1. László megcsókolja a cseh királyt

2. A Szent halála

3. László testét a kocsi Váradra viszi

4. Váradon körmenet fogadja a királyt

 

 

1. A király temetése

2. A nép imádkozik a király sírja körül

3. Egy nemes nem tudja felemelni a síron lévő ezüsttálat 

4. A szegény ember felemeli az ezüsttálat

 

  vissza