Szent László a Thuróczy-Krónikában

   

Szent László - legenda az augsburgi Thuróczy-krónikából  

Mátyás király uralkodása idején (korábban, mint Angliában vagy Spanyolországban), 1473-ban a német származású Hess András Budán felállított nyomdájában készült Magyarországon az első nyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum. Ezt , a magyarok történetét összefoglaló művet, a nyomtatás helyéről ’Budai Krónika’-ként szokás említeni. Mátyás udvarához kötődik a 15 évvel később megjelent Thuróczy-krónika is. Szerzője, a Hont megyei nemesi származású Thuróczy János, 1435 körül született. Egyetemre nem járt, de a latin nyelvet kiválóan megtanulta. Jogi érdeklődése és latintudása révén fiatalon jegyző lett az országbíró hivatalában. Okleveleket fogalmazott, feljegyzéseket készített, peres ügyek iratait szerkesztette. 1476-tól tíz éven át a királyi kúriában dolgozott jegyzőként. 1486-ban a királyi kisebb kancellária egyik ítélőmesterévé nevezték ki Thuróczyt, aki így egyúttal a jegyzők elöljárója lett. 

Hivatali főnöke, Drági Tamás személynök buzdítására fogott neki Thuróczy, hogy korábbi krónikák, források alapján megírja a magyarok történetét egészen Mátyás koráig. Munkájához rendelkezésére állt Mátyás könyvtára. A Magyarok krónikája nem eredeti mű, több forrást, krónikát dolgozott benne egybe Thuróczy, amelyek 1386-ig, Kis Károly haláláig ismertették a magyar történelmet. A XV. század históriája, Thuróczy korának krónikája már önálló írói teljesítmény. A szerző anekdoták beillesztésével élvezetes olvasmánnyá tette a krónikát. A történetíró naprakészségét jellemzi, hogy az utolsó fejezetben Mátyás több hadisikere mellett elmeséli Bécs és Bécsújhely elfoglalását is, Bécsújhely pedig 1487. augusztus 17-én került Mátyás uralma alá.Thuróczy mentorának, Drági Tamásnak ajánlotta művét.

Ebben az időben Budán nem működött nyomda, így a krónikát Brünnben (Brno) a Stahel műhelyében nyomtatták. Itt készültek a fametszetű illusztrációk: a csatajeleneteket bemutató kisebb ábrák és a magyar királyok ismert és kedvelt, egészalakos portréi. A kötet 1488. március 20-án már el is hagyta a nyomdát. A magyarok történelme iránti érdeklődés jele, hogy Thuróczy műve pár hónappal később, 1488. június 3-án Augsburgban is megjelent. Theobald Feger budai könyvkereskedő és kiadó megrendelésére készült a második kiadás a híres Ratdolt nyomdában, brünni kiadás egy példánya alapján. A fametszeteket, az eredetit utánozva, újrametszették, a példányok többségében kézzel ki is színezték azokat.Szőkefalvi-Nagy Erzsébet írása  )

      

képek a Thuróczy-Krónikából

Vikipédia

új  A teljes Krónika képekben  új 

 

vissza 

 

                 Szent László